Patent ve Faydalı Model başvuru dosyalarının ACT PATENT tarafında hazırlanabilmesi için, aşağıdaki bilgi ve belgelerin tarafımıza sağlanması gerekmektedir:

1. Başvuru sahibi bilgileri :

Başvuru sahibi gerçek kişi ise adı ve soyadı, T.C. kimlik numarası ve vergi kimlik numarası, uyruğu, tüzel kişi ise ticaret unvanı, vergi numarası,

Adres, telefon ve faks numaraları, elektronik posta adresi,

2. Buluş öncesindeki mevcut teknolojinin tanımlanması, mevcut patentlere ait bilgiler

3. Buluşun detaylı anlatımı

4. Teknik çizimler

5. Rüçhan Hakkı talep ediliyorsa:

Rüçhan hakkı belgesinin aslı veya noter tasdikli sureti ve bu belgenin noter tasdikli Türkçe çevirisi

6. Patent hakkının buluş sahibinden nasıl elde edildiğinin beyanı

6. Talep edilen koruma kapsamına göre belirlenecek ödemenin yapıldığını gösterir banka dekontu