Sınai Mülkiyet Hakları :

Ticaret alanında üretilen ve satılan malların üzerlerinde yer alan, üreticisinin veya satıcısının ayırt edilmesini sağlayacak işaretlerin sahipleri adına, hizmetlerin ayırt edilmesini sağlayacak işaretlerin sahipleri adına, buluşların ve yeniliklerin yeni tasarımların ve özgün çalışmaların ilk uygulayıcıları adına, kayıt edilmesini ve böylece bu kişilerin ürünü üretme ve satma hakkına belirli bir süre sahip olmalarını sağlayan gayri maddi bir hakkın tanımıdır.

Türkiye’de kanunlarla yürürlükte olan Sınai Mülkiyet Hakları şunlardır:

Patentler ve Faydalı Modelleri,
Ticaret ve Hizmet Markalarını,
Coğrafi İşaretleri,
Endüstriyel Tasarımları,
Entegre Devre Topografyaları.

türkiye trademark turkey trademark turkish trademark turkish patent attorney Turkiye patent attorney türkiye patent attorney turkey patent attorney turkish patent attorney turkish patent application Turkiye patent application türkiye patent application turkey patent application turkish patent application turkish patent agent Turkiye patent agent türkiye patent agent turkey patent agent turkish patent agent turkishTurkey patent trademark patent agent inventors patent endüstriyel tasarım patent marka design industrial design ISO CE TSE attorney invention TPE turkish patent Institute turkish patent office türk patent enstitüsü WIPO buluş garanti belgesi teşvik EP patent PCT patent national patent utility model faydalı model patent procedure computer program assignment licence priority registration renewal mal ve hizmet listesi act danışmanlık danısmanlıkattorney invention TPE turkish patent Institute turkish patent office türk patent enstitüsü WIPO buluş garanti belgesi teşvik EP patent PCT patent national patent utility model faydalı model patent procedure computer program assignment licence priority registration renewal mal ve hizmet listesi TPE ACT act danışmanlık danısmanlık consultancy