Tasarım Tescil dosyalarının ACT PATENT tarafında hazırlanabilmesi için, aşağıdaki bilgi ve belgelerin tarafımıza sağlanması gerekmektedir:

 1. Başvuru sahibi bilgileri :

Başvuru sahibi gerçek kişi ise adı ve soyadı, T.C. kimlik numarası ve vergi kimlik numarası, uyruğu, tüzel kişi ise ticaret unvanı, vergi numarası,

Adres, telefon ve faks numaraları, elektronik posta adresi,

2. En az 8x8 ve en fazla 16x16 cm. ebadında, resim, çizim, grafik, fotoğraf veya benzeri bir biçimde hazırlanmış tasarımın veya tasarımın uygulandığı ürünün görünümü

3. Tasarıma konu ürünün ayırt edici görsel özelliklerinin ayrıntılı anlatımı

4. Rüçhan Hakkı talep ediliyorsa:

Başvuruya dayanan rüçhan talebinde, ilk başvurunun yapıldığı menşe memleket idaresi tarafından verilmiş bulunan tasdikli Menşe Memleket Vesikası ile bu vesikanın onaylı Türkçe tercümesi

Sergilerdeki teşhire dayanana rüçhan talebinde, yetkili mercilerden alınacak, teşhir edilen ürünü sarih ve eksiksiz bir şekilde gösteren fotoğraf veya fotoğraflarını içeren ve ürünün çeşidi ile bu ürünün sergide görünür şekilde konulduğu tarihi ve resmi açılış tarihini gösterir belge

5. Numune: görsel anlatımı sunulmayan ve yayım erteleme talebi bulunan iki boyutlu bir tasarıma konu olan başvurularda, görsel anlatım yerine tasarlanan veya tasarımın uygulandığı ürünün maksimum 20x30 cm. ebatlarında örneği

6. Tasarım hakkının tasarım sahibinden nasıl elde edildiğinin beyanı

7. Vekaletname

8. Tasarım sayısına göre hesaplanan Tasarım Tescil Başvuru Ücreti ve Yayım Ücretinin, talep edilmesi durumunda Rüçhan Ücreti ve/veya Yayım Erteleme Ücretinin dahil olduğu ödemenin yapıldığı banka havale dekontu