Endüstriyel Tasarım

Bir ürünün tümü, bir parçası veya üzerindeki süslemenin, çizgi, şekil, biçim, renk, doku, malzeme veya esneklik gibi insan duyuları ile algılanabilen çeşitli unsur veya özelliklerinin oluşturduğu bütüne tasarım denir. Tescil belgesi talep edilen tasarımlarda yeni olma ve bilinen tasarımlardan ayırdedici unsurlarının olması özellikleri aranır. 12 aydan daha uzun süredir tanıtımı / satışı yapılan tasarımlar yenilik vasfını kaybeder.

Aynı alt sınıfa veya aynı set / takıma ait olmaları veya bileşik bir ürünün parçaları olmaları durumunda birden çok tasarıma tek başvuru ile çoklu tasarım tescil belgesi alınabilir. Çoklu tasarımın tescili, maliyetleri tekli tasarıma göre daha düşük olduğu için avantajlıdır. Mobilya takımları, kumaş desenleri, aynı desenleri taşıyan takım halindeki takılar vs. gruplar çoklu tasarım tescili ile korunabilir. Süslemeler bu uygulamanın dışındadır.

Tasarım tescil belgesi, tasarımın ait olduğu ürünün üretim ve satış hakkını elinizde bulundurmanızı sağladığı gibi üçüncü kişilere kullanım hakkını satabilmenize imkan tanır.

Türkiye'de tescil edilen bir tasarımın Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde koruma altında olması sebebiyle, koruma istenilen diğer ülkelere de ayrı ayrı başvuru yapmak ve tescil almak gerekmektedir. Türkiye'de yapılan başvuru esas alınarak, başvuru tarihinden itibaren altı ay içinde Paris Sözleşmesi'ne üye ülkelere rüçhan haklı (öncelik hakkı) tasarım tescil başvurusu yapılabilmektedir. Rüçhanlı yapılan başvurularda, başvuru tarihi, rüçhan sebebi ilk başvuru ile aynı tarih olarak kayda alınır.

İspanya Alicante’de bulunan İç Pazarda Uyum Ofisi’nin (OHIM) yürüttüğü Topluluk Tasarım Tescili başvurusu yoluyla Avrupa Birliği üyesi ülkeleri kapsayacak tasarım koruması sağlanabilir.

Endüstriyel Tasarımların Uluslararası Tesciline İlişkin Lahey Anlaşması uyarınca, Dünya Fikri Mülkiyet Teşkilatı’nın (WIPO) yetkili olduğu uluslararası başvuru yoluyla, anlaşmaya üye ülkelerden belirlenen ülkeler için Uluslararası Tasarım Tescili koruması mümkündür. Tek bir başvuru ile birden fazla ülkede endüstriyel tasarım korumasını mümkün kılan bu sistemde, uluslararası başvuru yapabilmek için ulusal başvuru veya tescil şartı bulunmamaktadır. Uluslararası başvuru aynı zamanda tescil sonrası işlemler açısından da büyük kolaylıklar sağlamakta ve yenileme, adres veya unvan değişikliği gibi işlemleri çok daha basit hale getirmektedir.

Üye Ülkeler: Kırgızistan, Estonya, Lihtenştayn, Mısır, Moldova Cumhuriyeti, İspanya, Namibya, Gürcistan, Romanya, İsviçre, Singapur, Hırvatistan, Slovenya, İzlanda, Ukrayna, Macaristan