COĞRAFİ İŞARETLER

Coğrafi işaretler, belirgin bir niteliği, ünü veya diğer özellikleri itibariyle kökenin bulunduğu bir yöre, alan, bölge veya ülke ile özdeşleşmiş bir ürünü gösteren işaretlerdir, menşe adı ve mahreç işareti olarak ikiye ayrılırlar.

Bir ürünün menşei olan yöre, alan veya bölge adı, aşağıdaki şartların birlikte karşılanması durumunda "menşe adını" belirtir.

* Coğrafi sınırları belirlenmiş bir yöre, alan, bölge veya çok özel durumlarda ülkeden kaynaklanan bir ürün olması;

* Tüm veya esas nitelik veya özellikleri bu yöre, alan veya bölgeye özgü doğa ve beşeri unsurlardan kaynaklanan bir ürün olması.

* Üretimi, işlenmesi ve diğer işlemlerinin tümüyle bu yöre, alan veya bölge sınırları içinde yapılan bir ürün olması.

Bir ürünün menşei olan yöre, alan veya bölge adı, aşağıdaki şartların karşılanması durumunda "mahreç işareti" göstergesini belirtir.

* Coğrafi sınırları belirlenmiş bir yöre, alan, veya bölgeden kaynaklanan bir ürün olması;

* Belirgin bir niteliği, ünü veya diğer özellikleri itibariyle bu yöre, alan veya bölge ile özdeşleşmiş bir ürün olması;

* Üretimi, işlenmesi ve diğer işlemlerinden en az birinin belirlenmiş yöre, alan veya bölge sınırları içinde yapılan bir ürün olması.

 

Aşağıda sayılanlar coğrafi işaret olarak tescil edilmez:

* Coğrafi işaret tanımlarına uymayan adlar ve işaretler,

* Ürünlerin öz adı olmuş adlar ve işaretler,

* Ürünün gerçek kaynağı konusunda halkı yanıltabilecek olan bitki türleri, hayvan soyları veya benzeri adlar,

* Kamu düzeni ve genel ahlaka aykırı işaretler,

 

Aşağıda belirtilen gerçek ve tüzel kişiler başvuru hakkına sahiptir.

* Söz konusu ürünün üreticisi olan gerçek veya tüzel kişiler,

* Tüketici dernekleri,

* Konu ve coğrafi yöre ile ilgili kamu kuruluşları,